Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of the mechanism of gene expression regulation at the level of functional organization of chromatin domains.
Název práce v češtině: Studium mechanizmu regulace genové exprese na úrovni funkční organizace chromatinových domén.
Název v anglickém jazyce: Study of the mechanism of gene expression regulation at the level of functional organization of chromatin domains.
Klíčová slova: Jadérko, FC/DFC jednotka, rDNA, polymeráza I, fibrilarin, buněčný cyklus, transkripce, replikace, fluktuace
Klíčová slova anglicky: Nucleolus, FC/DFC unit, rDNA, polymerase I, fibrillarin, cell cycle, transcription, replication, fluctuation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK (11-00401)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.
Řešitel: Ing. Matúš Hornáček, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2014
Datum zadání: 03.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2014
Datum a čas obhajoby: 15.11.2018 13:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.11.2018
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
  Mgr. Lenka Stixová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK