Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Biologická aktivita alkaloidů Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae)
Název práce v češtině: Biologická aktivita alkaloidů Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae)
Název v anglickém jazyce: Biological activity of alkaloids from Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master (Amaryllidaceae)
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2014
Datum zadání: 03.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2014
Datum a čas obhajoby: 25.10.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.10.2018
Oponenti: prof. RNDr. Irena Valterová, CSc.
  doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
 
 
Konzultanti: PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK