Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza a využití polysubstituovaných pyranonů
Název práce v češtině: Syntéza a využití polysubstituovaných pyranonů
Název v anglickém jazyce: Department of Organic and Bioorganic Chemistry
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2014
Datum zadání: 03.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2014
Datum a čas obhajoby: 29.08.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.08.2019
Oponenti: doc. Ing. Tomáš Tobrman, Ph.D.
  RNDr. Ivo Starý, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK