Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klinická aplikace metody bioimpedanční spektroskopie u polytraumatizovaných pacientů a těhotných žen
Název práce v češtině: Klinická aplikace metody bioimpedanční spektroskopie u polytraumatizovaných pacientů a těhotných žen
Název v anglickém jazyce: The clinical application of bioimpedance spectroscopy in polytrauma patients and in pregnant women
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2014
Datum zadání: 03.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2014
Datum a čas obhajoby: 04.02.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.11.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2019
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
  prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK