Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anonymita akcionářů a podmínky jejich identifikace
Název práce v češtině: Anonymita akcionářů a podmínky jejich identifikace
Název v anglickém jazyce: Anonymity of a shareholder and the requirements for his identification
Klíčová slova: Anonymita akcionářů; identifikace akcionářů; transparentnost akciové společnosti.
Klíčová slova anglicky: Anonymity of shareholders; identification of shareholders; transparency of joint-stock company.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 16:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK