Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Atletické dovednosti nejmladšího žactva
Název práce v češtině: Atletické dovednosti nejmladšího žactva
Název v anglickém jazyce: Kids' Athletic skills
Klíčová slova: úroveň dovedností, atletická přípravka, děti, kinogram
Klíčová slova anglicky: level of motor skills, preparatory athletic school, kids, photo sequences
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2015
Datum zadání: 28.05.2015
Datum a čas obhajoby: 11.05.2016 11:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost KA D1_2
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2016
Oponenti: Mgr. Jan Feher
 
 
 
Předběžná náplň práce
Popsat úroveň dovedností ve vybraných cvičení dětí navštěvujících atletickou přípravku, a srovnat tuto úroveň u dětí ve věku 5-6 let a 8-9 let. Zjistit, jestli děti navštěvující i jiné sportovní kroužky budou dosahovat vyšší úrovně dovedností.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To describe a level of skills of kids in a selection of exercises, who attend the preparatory athletic school, and to compare this level between 5-6 and 8-9 years old kids. To find out if kids, who attend other sports club, will achieve higher levels of skills.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK