Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Způsob rozmnožování a reprodukční zabezpečení diploidních a polyploidních jestřábníků (Hieracium s. str.)
Název práce v češtině: Způsob rozmnožování a reprodukční zabezpečení diploidních a polyploidních jestřábníků (Hieracium s. str.)
Název v anglickém jazyce: Mode of reproduction and reproductive assurance of diploid and polyploid hawkweeds (Hieracium s. str.)
Klíčová slova: apomixie, embryo, endosperm, Hieracium s. str., ploidie, průtoková cytometrie, produkce semen, zbytková sexualita
Klíčová slova anglicky: apomixis, embryo, endosperm, flow cytometry, Hieracium s. str., ploidy, residual sexuality, seed set
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2014
Datum zadání: 09.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: RNDr. Anna Krahulcová
 
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
While asexual plants are theoretically capable of establishing a new population with only one individual, their sexual relatives are often strictly self-incompatible and therefore are stronglydependent on mating partners. In addition to this twofold reproductive advantage, many apomictsdepend less on the presence and activity of pollinators than sexuals, because they are either completelypollen-independent (diplosporic or non-pseudogamous aposporic apomicts) or they need pollinationfor correct development of the endosperm (pseudogamous aposporic apomicts) (Asker and Jerling1992). Thus, in marginal and more extreme habitats with lower pollination activity, apomicts will have a higher level of reproductive assurance than sexuals.
The main objective of the MSc thesis is to determine whether the apomictic (asexual) plants have superior reproductive assurance than the sexual plants in the diploid-polyploid genus Hieracium. The level of reproductive assurance will be based on the assessment of seed sets of well developed capitula of the sexual and asexual plants collected under natural conditions. We expect higher variation in seed sets in sexual diploid linneages than in apomictic linneages because of theirs dependence on pollinator activity and presence of combatible partners. Sexual and asexual reproduction will be infered from the ratio of plody levels of endosperm and embryo using Flow Cytometry Seed Screening analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK