Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium volných objemů v Nafionu pomocí pozitronia
Název práce v češtině: Studium volných objemů v Nafionu pomocí pozitronia
Název v anglickém jazyce: Study of free volumes in Nafion using positronium
Klíčová slova: Nafion, volný objem, ortho-pozitronium, pozitronová anihilační spektroskopie
Klíčová slova anglicky: Nafion, free volume, ortho-positronium, positron annihilation spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2014
Datum zadání: 07.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Oponenti: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
Zásady pro vypracování
Osvojení si techniky měření doby života pozitronů a pozitronia.
Využití pozitronia pro studium rozdělení volných objemů v polymerech.
Měření rozdělení volných objemů v Nafionu při různých teplotách.
Zpracování výsledků a sepsání bakalářské práce.
Seznam odborné literatury
1. P. Hautojärvi: Positrons in Solids, Topics in Current Physics, Vol. 12, Springer-Verlag,
Berlin 1979.
2. A. Dupasquier, A.P. Mills (eds.): Proceedings of the International School of Physics
“Enrico Fermi“, IOS Press, Varenna (1995).
3. O.E. Mogensen: Positron Annihilation in Chemistry, Springer-Verlag, Berlin, Heildelberg
(1995).
Předběžná náplň práce
V polymerních látkách se vyskytují volné objemy, které umožňují pohyb částic napříč materiálem. Tyto mikroskopické volné objemy vznikají na základě nedokonalého uspořádání polymerních řetězců. Bez volných objemů by pohyb částic materiálem nebyl možný. Pozitronium (Ps, vodíku podobný vázaný stav pozitronu a elektronu) vzniká ve volných objemech v polymerních a molekulárních látkách. Doba života orto-Ps závisí na velikosti volných objemů a používá se proto jako sonda pro studium mikroskopických volných objemů v polymerech. Pozitronová anihilační spektroskopie je v současné době jediná technika, která umožňuje přímé měření rozdělení těchto mikroskopických volných objemů.
Nafion je sulfonovaný tetrafluoroethylen kopolymer s iontovou vodivostí vyvinutý firmou Dupont. Nafion se skládá z hydrofobního tetrafluoroehylenového základu a hydrofilních iontových částí. Teflonová kostra umožňuje Nafionu vysokou operační teplotu, až do 190 ºC. Nafion je hojně používán jako semipermeabilní oddělovací membrána při průmyslových chlor-alkalických elektrolýzách a jako protonový vodič v palivových článcích. Póry v membráně velice dobře umožňují průchod kationtů, avšak nepropouští anionty a elektrony. Lze očekávat, že střední velikost a rozdělení volných objemů v Nafionu závisí na teplotě. Vývoj rozdělení volných objemů s teplotou však zatím ještě nebyl prozkoumán. Cílem této práce je proto použití pozitronia k výzkumu vlivu teploty na rozdělení volných objemů v Nafionu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK