Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životný štýl záujemcov o zdravú výživu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Zdravý životný štýl záujemcov o zdravú výživu
Název práce v češtině: Zdravý životní styl zájemců o zdravou výživu
Název v anglickém jazyce: Healthy lifestyle of people interested in healthy diet
Klíčová slova: Zdravý životní styl, zdravá strava, quality of life, zdraví, používání komplementární medicíny.
Klíčová slova anglicky: Healthy lifestyle, healthy diet, kvalita života, health, CAM use.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2014
Datum zadání: 05.08.2016
Datum a čas obhajoby: 01.06.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: PharmDr. Julie Zubrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Příprava databáze k analýze, data management, analýza dat: deskriptivní statistika, analýza vztahů. Srovnání dat se zahraničními studiemi.
Seznam odborné literatury
The American Heart Association's Diet and Lifestyle Recommendations (online). Dostupné z (2.12.2014): http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HealthyEating/The-American-Heart-Associations-Diet-and-Lifestyle-Recommendations_UCM_305855_Article.jsp
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je analýza zdravého životního stylu u zájemců o zdravou stravu. Sekundárním cílem je analýza jejich kvality života, životní spokojenosti, psychohygieny, používání komplementární medicíny a některých aspektů jejich fyzického zdraví.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the thesis is to analyse health lifestyle behaviors in persons who are interested in healthy diet. Secondary goal of the thesis is to analyse their quality of life, life satisfaction, CAM use and some aspects of their physical health.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK