Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychosociální profil studentů farmacie
Název práce v češtině: Psychosociální profil studentů farmacie
Název v anglickém jazyce: Psychosocial profile of pharmacy students
Klíčová slova: Psychosociální status, studenti farmacie.
Klíčová slova anglicky: Psychosocial status, pharmacy students.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2014
Datum zadání: 08.09.2016
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Příprava dat k analýze (kontrola kvality, management dat). Statistická analýza: deskriptivní statistika a analýza vztahů. Srovnání výsledků s výsledky zahraničních studií.
Seznam odborné literatury
M. V. Landow. Stress and Mental Health of College Students. Nova Science Publisher Inc, 2006. ISBN:1-59454-839-0
Jan D. Hirsch, Ai Hang Do, Kathryn A. Hollenbach, Anthony S. Manoguerra, and David S. Adler.Students' Health-Related Quality of Life Across the Preclinical Pharmacy Curriculum. Am J Pharm Educ. Dec 17, 2009; 73(8): 147.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je analýza psychosociálního statutu studentů farmacie. Cílovou skupinou jsou studenti zdravotnické psychologie. Psychosociální status bude hodnocen prostřednictvím dotazníkového šetření za použití dotazníku SCL-90, PSS-10.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the diploma thesis is to analyse the psychosocial status of pharmacy students. The target population group are students enrolled in Health Care Psychology course. The psychosocial status will be assessed by SCL-90 and PSS-10.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK