Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of numerical data in Star atlas of Al-Sufí from the library of Strahov monastery in Prague
Název práce v češtině: Analýza numerických dat ve hvězdném atlasu Al-Sufího v knihovně strahovského kláštera v Praze
Název v anglickém jazyce: Analysis of numerical data in Star atlas of Al-Sufí from the library of Strahov monastery in Prague
Klíčová slova: Al-Sufí, historie astronomie, katalogy hvězd
Klíčová slova anglicky: Al-Sufí, history of astronomy, stellar catalogues
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Pražský exemplář Hvězdného atlasu Al-Sufího je uložen v knihovně kláštera premonstrátů na Strahově. Abd al-Rahman Al-Sufí (AD 903-986) byl perský astronom, který v roce 964 vydal Knihu stálic, obrazové a textové astronomické dílo, od něhož se zachovaly přepisy a kopie. Strahovský rukopis na pergamenu obsahuje vyobrazení 48 souhvězdí podle katalogu alexandrijského astronoma Klaudia Ptolemaia (AD cca 90 – 150) a latinský text. Vyobrazení nesou znaky jak dřívějších kopií Al-Sufího atlasu, tak italského trecenta. Hvězdy jsou v souhvězdích očíslovány; v připojených tabulkách jsou pojmenovány podle polohy v souhvězdí a uvedeny jsou jejich souřadnice. Rukopis byl zhotoven v severní Itálii kolem roku 1370, patrně na objednávku Karla IV. Atlas se přes knihovnu jezuitské koleje v Klementinu dostal do strahovské knihovny, kde byl v r. 1990 restaurován.

Úkolem diplomanta bude:
1.Rešerše literatury pojednávající o historických atlasech Al-Sufího
2.Identifikace hvězd v jednotlivých souhvězdích podle katalogu Klaudia Ptolemaia a podle katalogů moderních
3.Zjištění a analýza odchylek v číselných hodnotách souřadnic hvězd
4.Analýza pozdějších vpisků tužkou, provedených patrně Josephem Steplingem (1716-1778)
5.Odvození závěrů a porovnání s literaturou o atlasech Al-Sufího
Seznam odborné literatury
Hadravová Alena, Hadrava Petr (2013). Sphaera octava; Mýty a věda o hvězdách IV. - Katalogy hvězd a přemyslovský hvězdný globus. Academia Praha 2013
Kunitzsch, Paul (2008) [1970-80]. "Al-Ṣūfī, Abu’I-Ḥusayn ‘Abd Al-Raḥmān Ibn ‘Umar Al-Rāzī"
Dictionary of Scientific Biography (Gillispie), Scribners New York 1978
Vybrané publikace autorů
Benno van Dalen http://user.uni-frankfurt.de/~dalen/publicat.htm
a David King http://web.uni-frankfurt.de/fb13/ign/ign2/people/kinge.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK