Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Skládání obdélníků
Název práce v češtině: Skládání obdélníků
Název v anglickém jazyce: Packing rectangles
Klíčová slova: skládání, obdélník, algoritmus, kombinatorická geometrie
Klíčová slova anglicky: packing, rectangle, algorithm, combinatorial geometry
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2014
Datum zadání: 30.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.10.2014
Datum a čas obhajoby: 11.02.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2016
Oponenti: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je posunout poznání v oblasti skládání geometrických útvarů do malých oblastí, v duchu tohoto problému:
je možné naskládat obdélníky rozměrů 1/n x 1/(n+1) (pro n=1, 2, ...) do čtverce 1x1?
Obsah obdélníků je 1 a výsledky v článku [1] naznačují, že by to opravdu jít mohlo. V článku je navržen algoritmus, kterým
lze obdélníky naskládat do čtverce o něco většího. Předmětem práce by mělo být prozkoumat tento algoritmus a pokusit se zlepšit
jeho analýzu, a tím (v ideálním případě) problém vyřešit. Případně objevit, jaké podmínky skládání obdélníků omezují.
V článku [1] jsou analyzovány dva další příbuzné problémy, student bude pracovat na libovolném z nich podle svého zájmu.
Seznam odborné literatury
[1] Marc M. Paulhus: An Algorithm for Packing Squares, Journal of Combinatorial Theory, Series A 82, 147-157 (1997)
[2] Karen Ball: On Packing Unequal Squares, Journal of Combinatorial Theory, Series A 75, 353-357 (1996)

Další literatura podle doporučení školitele.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK