Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotosenzitizéry ve fotodynamické terapii nádorů
Název práce v češtině: Fotosenzitizéry ve fotodynamické terapii nádorů
Název v anglickém jazyce: Photosensitizers in photodynamic therapy of cancer
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2014
Datum zadání: 10.12.2014
Datum a čas obhajoby: 03.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2016
Oponenti: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osvojení si zásad práce s odbornou literaturou
Vyhledání a zpracování odpovídající recentní literatury
Vypracování rešerše
Seznam odborné literatury
AGOSTINIS, Patrizia, Kristian BERG, Keith A. CENGEL, Thomas H. FOSTER, Albert W. GIROTTI, Sandra O. GOLLNICK, Stephen M. HAHN, Michael R. HAMBLIN, Asta JUZENIENE, David KESSEL, Mladen KORBELIK, Johan MOAN, Pawel MROZ, Dominika NOWIS, Jacques PIETTE, Brian C. WILSON a Jakub GOLAB. Photodynamic therapy of cancer: An update. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2011, vol. 61, issue 4, s. 250-281
MACDONALD, Ian J. a DOUGHERTY, Thomas J. Basic principles of photodynamic therapy. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. 2001, vol. 05, issue 02, s. 105-129
MOREIRA, Leonardo M., SANTOS, Fábio V., LYON, Juliana P., MAFTOUM-COSTA, Maria, PACHECO-SOARES, Cristina. Photodynamic Therapy: Porphyrins and Phthalocyanines as Photosensitizers. Aust. J. Chem. 2008. vol. 61, s. 741-754
SKUPIN-MRUGALSKA, Paulina, PISKORZ, Jaroslaw, GOSLINSKI, Tomasz, MIELCAREK, Jadwiga, KONOPKA, Krystyna a DÜZGÜNES, Nejat. Current status of liposomal porphyrinoid photosensitizers. Drug Discovery Today. 2013, vol. 18, issue 15, s. 776-784
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK