Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Witten's loop in quantum field theories with extended gauge symmetries
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Witten's loop in quantum field theories with extended gauge symmetries
Klíčová slova: Velká sjednocení částicových interakcí, fyzika za Standardním Modelem, radiační generování hmot neutrin
Klíčová slova anglicky: Grand unifications of particle interactions, beyond Standard Model physics, radiative generation of neutrino masses
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Ing. Michal Malinský, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Úkolem diplomanta bude zvládnutí základního aparátu potřebného pro studium modelů kvantové teorie pole s rozšířenou kalibrační symetrií na klasické a později též kvantové úrovni, zejména pak relevantních technik teorie Lieových grup a algeber a jejich reprezentací a metod renormalizační grupy. Tyto postupy budou následně využity např. ke studiu spektra tzv. minimálního flipovaného SU(5) modelu, a to zejména tzv. Wittenova mechanismu pro generování hmotností těžkých neutrin a s ním souvisejících omezení na dobu života protonu.
Seznam odborné literatury
D. Bailin, A. Love, Introduction to Gauge Field Theory, ISBN-10: 075030281X | ISBN-13: 978-0750302814

Lewis H. Ryder, Quantum Field Theory, ISBN-10: 0521478146 | ISBN-13: 978-0521478144

Jiří Hořejší, Elektroslabé sjednocení a stromová unitarita : Nestandardní úvod do standardního modelu, ISBN 80-7066-674-9 popř. anglické vydání : Introduction to Electroweak Unification: Standard Model from Tree Unitarity, ISBN-10: 9810218575 | ISBN-13: 978-9810218577

Quang Ho-Kim, Xuan-Yem Pham, Elementary Particles and Their Interactions: Concepts and Phenomena, ISBN-10: 3642083498 | ISBN-13: 978-3642083495

H. Georgi and S. L. Glashow, Phys. Rev. Lett. 32, 438 (1974).

P. Langacker, Phys. Rept. 72, 185 (1981).

R. Slansky, Phys. Rept. 79, 1 (1981).

S. M. Barr, Phys. Lett. B112, 219 (1982)

P. Nath and P. F. Perez, Phys. Rept. 441, 191 (2007), hep-ph/0601023.

C. Arbelaez, H. Kolesova, M. Malinsky, Phys.Rev. D89 (2014) 055003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK