Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozšíření instrumentálního vybavení v kryomagnetické laboratoři
Název práce v češtině: Rozšíření instrumentálního vybavení v kryomagnetické laboratoři
Název v anglickém jazyce: Extension of instrumental capabilities in cryomagnetic laboratory
Klíčová slova: insrumentální rozšíření, nízké teploty, magnetické pole
Klíčová slova anglicky: instrumental improvements, low temperatures, magnetic field
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2014
Datum zadání: 02.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.08.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Oponenti: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Novák, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s chodem kryomagnetické laboratoře a se stávajícími měřícími metodami
2. Příprava prototypu pro měření magnetizace pomocí kapacitního gradientního magnetometru, jeho otestování a případná doporučení pro další postup
3. Metodické testování měření magnetizace pomocí Hallovských sond a to zejména ve velmi nízkých teplotách (pod 2K)
4. Testování alternativních způsobů měření teplotních roztažností vhodných pro použití v tlakových celách a srovnání s měřením pomocí tenzometrů
5. K bodům 2.-4. bude vytvořena dokumentace a případné prostředky pro zpracování a analýzu získaných dat (např. v některém z běžných tabulkových procesorů)
Seznam odborné literatury
[1] T. Sakakibara et al 1994 Jpn. J. Appl. Phys. 33 5067 doi:10.1143/JJAP.33.5067
[2] S. Sanfilippo arXiv:1103.1271
[3] QD application note 1084-701 https://www.qdusa.com/sitedocs/appNotes/ppms/1084-701%20Rev.%20A0.pdf
[4] J. Prokleska, Ph.D. thesis
Předběžná náplň práce
Cílem práce je seznámení se s dostupnými měřícími metodami ve Společné Laboratoři pro Magnetická Studia (SLMS, http://kfkl.cz/jlms ) a ve vybraných případech jejich rozšíření. Jedná se zejména o měření magnetizace a to kapacitní gradientní metodou [1] a měřením pomocí Hallovských sond [3]. Dalším možným směrem vývoje metodiky je rozšíření měření teplotní roztažnosti za nízkých teplot a aplikovaných hydrostatických tlaků a srovnáním se stávající metodikou (tenzometry). Ve všech případech je očekáváno pečlivé zdokumentování testované/zavedené metodiky pro snadný přenos "know-how" dalším uživatelům SLMS.
Podle zájmu studenta a jeho časových dispozic může být práce rozšířena o další drobná vylepšení měřících metod dostupných v SLMS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK