Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita.
Název práce v češtině: Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita.
Název v anglickém jazyce: Alkaloids of family Amaryllidaceae and their biological activity.
Klíčová slova: Amaryllidaceae, alkaloidy, biologická aktivita
Klíčová slova anglicky: Keywords: Amaryllidaceae, alkaloids, biological activity
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2014
Datum zadání: 03.08.2015
Datum a čas obhajoby: 02.06.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Zpracování rešerše na téma alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich antimikrobiální aktivita.
2) Izolace alespoň dvou alkaloidů ze zadané rostliny a alkaloidní frakce.
3) Strukturní identifikace izolovaných látek za využití fyzikálně - chemických metod (NMR, MS, IR apod.).
4) Příprava izolovaných látek pro screening jejich biologických aktivit (inhibice, AChE, BuChE, POP, cytotoxická aktivita, antimikrobiální aktivita apod.)
5) Analýza výsledků. Sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Internetové databáze Chemical Abstracts, MedlinePeriodika s fytochemickou tématikou (Fitoterapia, Planta Medica, Phytochemistry, Natural Product Communications aj.Databáze např. Beilsteins Handbuch der Organische Chemie aj.Knihovna MS spekter NIST 08.
Předběžná náplň práce
Příprava alkaloidních extraktů rostlin vybraných druhů čeledi Amaryllidaceae; GC/MS analýza alkaloidních extraktů, stanovení biologických aktivit jednotlivých extraktů. V případě možnosti izolace alkaloidů v čistém stavu pomocí preparační TLC nebo HPLC a stanovení jejich antimikrobiální aktivity vůči vůči vybraným kmenům bakterií.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK