Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Thisong Decän
Název práce v češtině: Thisong Decän
Název v anglickém jazyce: Thisong Decän
Klíčová slova: Tibetská historie, Císařské období v Tibetu, Thisong Decän
Klíčová slova anglicky: Tibetan history, Royal period in Tibet, Thisong Decän
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2014
Datum zadání: 29.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.05.2015
Datum a čas obhajoby: 04.09.2015 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student na základě literatury vypracuje logicky členěnou bakalářskou práci, ve které nebudou chybět reference ze zásadních pramenů sekundární literatury. Vítaná bude i práce s primárními prameny v tibetštině v rozumném množství. V práci budou řádně citované prameny podle pokynů k psaní bakalářské práce. Podmínkou odevzdání práce je absolvování bakalářského semináře, ve kterém budou diskutované dílčí kroky při psaní práce.
Seznam odborné literatury
Beckwith, Ch. I. The Tibetan Empire in Central Asia. Princeton: Princeton University Press, 1987.
Diemberger, Hildegard - Wangdu, Pasang, překl., 2000, dBa' bzhad: The Royal Narrative concerning the bringing of the Buddha's Doctrine to Tibet. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Dotson, Brandon, 2009, The Old Tibetan Annals: An Annotated Translation of Tibet's First History; With an Annotated Cartographical Documentation by Guntram Hazod. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien.
Gjalcchän, Sönam. Zrcadlo králů. Tibetská kronika 14. století. Překl. J. Kolmaš. Vyšehrad, Praha 1998.
Kapstein, Matthew T. Dějiny Tibetu. Překl. L. Stančo. Grada Publishing, Praha 2011.
Karmay, Samten G., 1972, The Treasury of Good Sayings: A Tibetan History of Bon. Oxford University Press, London.
van Schaik, S. Tibet: A History. Yale University Press, New Haven, CT,. 2011.
Žagabpa, C. W. D. Dějiny Tibetu. Překl. J. Kolmaš. Lidové noviny, Praha 2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK