Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních látek
Název práce v češtině: Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních látek
Název v anglickém jazyce: Utilization of mass spectrometry for analysis of biologically active compounds
Klíčová slova: Rhenium, koordinační chemie, komplexy, protinádorová léčiva, aromatické ligandy, kapilární zónová elektroforéza, hmotnostní spektrometrie, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, organokovové sloučeniny
Klíčová slova anglicky: Rhenium, coordination chemistry, complexes, antitumor drugs, aromatic ligands, capillary zone electrophoresis, mass spektrometry, high performance liquid chromatography, organometallic compounds
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2014
Datum zadání: 02.10.2014
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Oponenti: prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
  doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
 
 
Konzultanti: RNDr. Martin Štícha, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK