Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin IV. Alkaloidy Vinca minor L.
Název práce v češtině: Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin IV. Alkaloidy Vinca minor L.
Název v anglickém jazyce: Biological aktivity of secondary plants metabolites IV. Alkaloids of Vinca minor L.
Klíčová slova: Apocynaceae, Vinca minor, alkaloidy, izolace, biologická aktivita, screening
Klíčová slova anglicky: Apocynaceae, Vinca minor, alkaloids, isolation, biological activity, screening
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslav Ločárek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2014
Datum zadání: 26.11.2014
Datum a čas obhajoby: 02.06.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Oponenti: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Provedení literární rešerše,
2. GC/MS analýza alkaloidních extraktů a identifikace alkaloidů.
3. Izolace alkaloidů z vybrané frakce získané ze sumárního alkaloidního extraktu z Vinca minor za použití chromatografických metod,
4. Pracovní podíl při stanovení biologické aktivity alkaloidních extraktů, případně čistých alkaloidů,
5. Vyhodnocení výsledků,
6. Sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Internetové databáze: Chemical Abstracts, Medline
Periodika s fytochemickou tématikou: Fitoterapia, Planta Medica,Natural Product Communications Phytochemistry, aj.
Předběžná náplň práce
Výběr vhodné frakce pro izolační práce. Výběr vhodných metod pro izolaci alkaloidů. Vlastní izolační práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK