Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
MANIFESTATION OF POLAR EFFECTS IN BIFUNCTIONAL CARBORANYL MOIETIES
Název práce v češtině: Manifestace elektron-donorových a akceptorových vlastností bifunkčních karboranylových skupin
Název v anglickém jazyce: MANIFESTATION OF POLAR EFFECTS IN BIFUNCTIONAL CARBORANYL MOIETIES
Klíčová slova: Dicarba–closo–dodecaborane, meta–Carborane, Carborane Thiol, Carborane Carboxylic Acid
Klíčová slova anglicky: Dicarba–closo–dodecaborane, meta–Carborane, Carborane Thiol, Carborane Carboxylic Acid
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Baše
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2014
Datum zadání: 26.09.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
Předběžná náplň práce
Bakalářské práce se zaměřuje na využití odlišných elektron-akceptorových vlastností tři základních karboranylových (C2B10H11) skupin odvozených od orto-, meta- a para-karboranu a vázaných přes skeletální atom uhlíku. Cílem studia je prozkoumat vliv elektronových vlastností těchto klastrů na ochotu trifluormethylketo- skupiny vytvářet hydratovanou formu. Do současné doby byly připraveny již dvě ze tří základních látek (odvozené od orto- a meta-karboranu) a probíhají práce na přípravě posledního z této základní série látek. V rámci pokračování syntetické části této práce se nabízí možnost následného jemnějšího ladění elektron-akceptorových vlastností jednotlivých karboranylových skupin vázaných přes atom uhlíku zavedením vybraných substituentů (-Br, -SH, -OH) do borových vrcholů klastru. Zvážení perspektiv využití těchto dynamických molekulárních systémů jako konstituentů samouspořádaných monovrstev na površích kovů bude součástí vyhodnocení výsledků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK