Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Technologie digitální polymerázové řetězové reakce (dPCR): přehled technologií a možnosti využití v genomické analýze
Název práce v češtině: Technologie digitální polymerázové řetězové reakce (dPCR): přehled technologií a možnosti využití v genomické analýze
Název v anglickém jazyce: Digital polymerase chain reaction (dPCR): technology overview and utility in genomic analysis
Klíčová slova: dPCR, DNA analýza, mutace, genomika, onkologie
Klíčová slova anglicky: dPCR, DNA analysis, mutations, genomics, oncology
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2016
Datum zadání: 24.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2017
Oponenti: Ing. Karel Klepárník, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je v oboru bioanalytické chemie se zaměřením na analýzu DNA mutací. Práce je součástí řešení výzkumného projektu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR zabývajícího se sledováním léčby onkologických pacientů, který je řešen ve spolupráci s předními domácími klinickými pracovišti. Práce má za cíl vypracovat ucelený přehled o metodice digitální PCR, jejich případných variantách a především aplikacím a využití v klinické praxi diagnostiky a léčby onkologických pacientů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The proposed thesis is in the field of bioanalytical chemistry with focus DNA mutation analysis. The project is a part of a grant study supported by the Czech Ministry of Health in a collaboration of leading domestic clinical institutions. The topic of the thesis is to prepare a comprehensive overview of the digital PCR technology, its modifications and, above all, its applicability and use in clinical practise of diagnostics and management of cancer patients
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK