Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stranický euroskepticismus ve Spolkové republice Německo na pozadí krize eurozóny
Název práce v češtině: Stranický euroskepticismus ve Spolkové republice Německo na pozadí krize eurozóny
Název v anglickém jazyce: Party Euroscepticism in the Federal Republic of Germany on the background of the Eurozone crisis.
Klíčová slova: Německo, krize, eurozóna, euroskepticismus, politická strana
Klíčová slova anglicky: Germany, crisis, Eurozone, Euroscepticism, political party
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2014
Datum zadání: 25.09.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá analýzou euroskepticismu v Německu a jeho proměn na pozadí krize eurozóny. Tato analýza přitom bude vycházet z konceptu Taggart a Szczerbiak a z jeho vymezení německých stran na euroskeptické ve smyslu hard a soft. Práce poukáže na to,že krize eurozóny vedla na německé politické scéně k četným diskuzím a zároveň přispěla k rostoucí míře euroskepticismu. I přes narůstající euroskepticismus však Německo jako celek zůstalo proevropské. Vedle etablovaných politických stran bude dán v práci prostor i novému politickému hnutí Alternativa pro Německo, které vzniklo přímo v reakci na krizi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the the analysis of euroscepticism in Germany and its changes on the background of the Eurozone crisis. This analysis is based on the concept of Taggart and Szczerbiak and its definition of hard and soft Euroscepticism of political parties. The thesis points out that the Eurozone crisis led to many discussions in the Germany's political arena and the crisis contributed to the increase of euroscepticism as well. Despite the increasing Euroscepticism, Germany is further pro-European. Besides the established political parties, the new political movement Alternative for Germany is taken into account. This political movement was created in respond to the crisis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK