Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace vybraných tělesných parametrů sportovních gymnastů a klasických kulturistů v mimosezónním období
Název práce v češtině: Komparace vybraných tělesných parametrů sportovních gymnastů a klasických kulturistů v mimosezónním období
Název v anglickém jazyce: Comparison of selected physical parameters artistic gymnasts and classic bodybuilders in the off-season period
Klíčová slova: sportovní gymnastika mužů, klasická kulturistika mužů, antropometrie, tělesné složení, bioelektrická impedance, mimosezónní období
Klíčová slova anglicky: men’s artistic gymnastics, men’s classic bodybuilding, anthropometry, body composition, bioelectrical impedance, off-season period
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2014
Datum zadání: 25.09.2014
Datum a čas obhajoby: 04.05.2016 10:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry fyziologie a biochemie
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2016
Oponenti: PhDr. Jaroslav Krištofič
 
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Předběžná náplň práce
Zjistit a porovnat základní antropometrické parametry a vybrané parametry tělesného složení u sportovních gymnastů a klasických kulturistů v mimosezónním období.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To determine and compare basic anthropometric parameters and selected physical parameters of artistic gymnasts and classic bodybuilders in the off-season period.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK