Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Óm Šinrikjó: anomálie, nebo logický důsledek neřešených problémů v japonské společnosti?
Název práce v češtině: Óm Šinrikjó: anomálie, nebo logický důsledek neřešených problémů v japonské společnosti?
Název v anglickém jazyce: The Aum Shinrikyo Affair: Aberration, or a Logical Consequence of Postponed Problems in Japanese Society?
Klíčová slova: Óm šinrikjó Nová náboženská hnutí v Japonsku Asahara Šókó Japonská společnost Amae Tate šakai Ojabun-kobun Šúdan išiki Eklekticismus
Klíčová slova anglicky: Aum Shinrikyo New religious movements in Japan Asahara Shoukou Japanese society Amae Tate shakai Oyabun-kobun Shuudan ishiki Eclecticism
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Labus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2014
Datum zadání: 25.09.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2014
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michael Weber, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka v práci zohlední následující body:
stručný úvod do problematiky nových náboženských hnutí v Japonsku,
otázka náboženských svobod, garantovaná ústavou v poválečné japonské společnosti,
aspekty hodnotové orientace v japonské společnosti, které nahrávají příliš silným vertikálním sociálním vazbám (koncepty amae, tate šakai, ojabun-kobun ad.), úloha zakladatelské osobnosti; otázky a způsoby sociální integrace,
přetrvávání náboženských tradic a obyčejů v dnešní japonské společnosti,
charakter tradičních i nových forem japonské spirituality, otázka,
eklekticismus japonské náboženské tradice, schopnost pragmatické kombinace různorodých idejí a koncepcí.
Seznam odborné literatury
· LUŽNÝ, DUŠAN. Nová náboženská hnutí. Brno. Masarykova universita, 1997
· KISALA, ROBERT J., MULLINS, MARK R., eds. Religion and Social Crisis in Japan: Understanding Japanese Society through the Aum Affair. New York: Palgrave Publishers Ltd., 2001
· MCLAUGHLIN, LEVI. Did Aum Change Everything? What Soka Gakkai Before, During and After the Aum Shinrikyo Affair Tells Us About the Persistent „Otherness“ of New Religions in Japan. Japanese Journal of Religious Studies 39/1: 51-75. Nanzan Institute for Religion and Culture, 2012
· READER, IAN. Religious Violence in Contemporary Japan: the Case of Aum Shinrikyo, Honolulu:University of Hawai ́s Press,
· METRAUX, DANIEL A. Religious Terrorism in Japan: The Fatal Appeal of Aum Shinrikyo. Asian Survey, Vol. 35, Nov 12, pp. 1140 – 1154. University of California Press, 1995
· KISALA, ROBERT. Aum Alone in Japan. Religious Responses to the „Aum Affair“, Nanzan Bulletin 19
· LIFTON, ROBERT JAY. Shuumatsu to kyuusai no gensou: Om shinrikyou towa nanika. Iwanami shoten, 2000
· HARDACRE, HELEN. Aum Shinrikyō and the Japanese Media: The Pied Piper Meets the Lamb of God. History of Religions, Vol. 47, No.2/3, pp. 171 – 204. The University of Chicago Press, November 2007/February 2008
· BRACKETT D.W. Svatý teror, armagedon v Tokiu. Praha: Mladá fronta Praha, 1998
· JUERGENSMEYER, MARK. Teror v mysli boží. Globální vzestup náboženského násilí. Brno: CDK, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK