Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak známe Ernesta Renana a Miguela de Unamuna? Dva přední evropští intelektuálové v zrcadle české recepce.
Název práce v češtině: Jak známe Ernesta Renana a Miguela de Unamuna? Dva přední evropští intelektuálové v zrcadle české recepce.
Název v anglickém jazyce: How Do We Know Ernest Renan and Miguel de Unamuno? Two Important European Intelectuals in the Mirror of the Czech Reception
Klíčová slova: Renan, Unamuno, recepce, překlad, kritika, heterodoxie, filologie
Klíčová slova anglicky: Renan, Unamuno, reception, translation, critics, heterodoxy, philology
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2014
Datum zadání: 25.09.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ernest Renan a Miguel de Unamuno, přední evropští intelektuálové své doby a významné osobnosti veřejného života, patří mezi zakladatele či předchůdce nových myšlenkových proudů přelomu 19. a 20. století. Na příkladu české recepce lze ukázat, s jakým očekáváním se pojil překlad jejich obtížně zařaditelného a heterodoxního díla, z jakých důvodů a jakým způsobem byly tyto knihy v zahraničí oceňovány, nebo naopak kritizovány. Rovněž je zajímavé sledovat celkovou představu, kterou si česká společnost o autorech vytv& aacute;řela, a zkoumat, v čem se tento obraz lišil od obrazu domácího.
Seznam odborné literatury
Casa Museo Unamuno, Correspondencia recibida
FISCHER, Jan O., ed. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. Praha: Academia, 1966. Sv. 1.
FISCHER, Jan O., ed. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. Praha: Academia, 1976. Sv. 2.
KOUŘÍM, Zdeněk. Unamuno y Checoslovaquia. In: Cuadernos de la cátedra Miguel de Unamuno. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1964–1965, č. 14–15.
LUNA VRBATA, Aleš Tenorio. Taine, Renan a nerovnost ras. In: Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007.
PROFANT, Martin, ed. Národ a občanství. Čítanka textů. Praha: SPVH, 2008. SAID, Edward W. Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Přeložila Petra Nagyová. Praha, Litomyšl: Paseka, 2008.
UNAMUNO, Miguel de. Španělské essaye. Přeložil Zdeněk Šmíd. Brno: Edice Atlantis, 1937.
UNAMUNO, Miguel de. Tragický pocit života v lidech a v národech. Přeložil Jaroslav Zaorálek. Praha: Symposion, 1927.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK