Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neocenitelné služby knihoven
Název práce v češtině: Neocenitelné služby knihoven
Název v anglickém jazyce: Invaluable Library Services
Klíčová slova: E-knihy|Efektivnost knihovny|Hodnota veřejných služeb|ISO 11620|ISO 16439|Kontingentní oceňování|ROI|Veřejné knihovny
Klíčová slova anglicky: E-books|Library efficiency|Value of public services|ISO 11620|ISO 16439|Contingent valuation|ROI|Public libraries
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2014
Datum zadání: 24.09.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2014
Datum a čas obhajoby: 01.02.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
  prof. PhDr. Jaroslav Šušol, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK