Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práva obětí trestných činů a možností jejich uplatnění v trestním řízení
Název práce v češtině: Práva obětí trestných činů a možností jejich uplatnění v trestním řízení
Název v anglickém jazyce: Rights of the victims of crimes and options of their employment during the criminal proceesings
Klíčová slova: Oběť trestného činu, sekundární viktimizace, reálná uplatnitelnost práv obětí
Klíčová slova anglicky: Crime victim, secondary victimization, actual employability of victims' rights
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2014
Datum zadání: 24.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.04.2015
Datum a čas obhajoby: 17.04.2015 08:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:19.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.04.2015
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK