Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rusko jako významný zdrojový trh cestovního ruchu Prahy: vývoj, příčiny a důsledky
Název práce v češtině: Rusko jako významný zdrojový trh cestovního ruchu Prahy: vývoj, příčiny a důsledky
Název v anglickém jazyce: Russia as a major resource market of Prague tourism: development, causes and consequences
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Marianovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2014
Datum zadání: 09.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá analýzou příjezdového cestovního ruchu Prahy s užším zaměřením na ruský zdrojový trh, jeho vývoj, příčiny a důsledky. V práci budou využity především kvantitativní metody analýzy sekundárních dat, doplněné diskuzí literatury a jiných relevatních zdrojů a řízenými rozhovory s experty v oblastí ruského zdrojového trhu Prahy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK