Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teologické souvislosti sakramentologie Karla Rahnera s dokumenty II. vatikánského koncilu.
Název práce v češtině: Teologické souvislosti sakramentologie Karla Rahnera
s dokumenty II. vatikánského koncilu.
Název v anglickém jazyce: Theological relationships between Karl Rahner's sacramentology
and documents of the II. Vatican Council
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2003
Datum zadání: 13.01.2003
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

Vedoucí práce: Mgr. Kolář
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK