Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Recombination of ions in plasma at 50-300 K
Název práce v češtině: Rekombinace iontů v plazmatu při teplotách 30-300 K
Název v anglickém jazyce: Recombination of ions in plasma at 50-300 K
Klíčová slova: disociatívna rekombinácia, zrážkovo radiatívna rekombinácia, FALP, CRDS, H3+, D3+, Ar+
Klíčová slova anglicky: dissociative recombination, collisional radiative recombination, H3+, D3+, Ar+
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2014
Datum zadání: 23.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2014
Datum a čas obhajoby: 24.02.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.02.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK