Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Procházky v časově proměnlivém grafovém modelu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Procházky v časově proměnlivém grafovém modelu
Název práce v češtině: Procházky v časově proměnlivém grafovém modelu
Název v anglickém jazyce: Walks in time-dymanic graph model
Klíčová slova: heuristiky, optimalizace, procházky v grafech
Klíčová slova anglicky: heuristics, optimization, walks in graphs
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2011
Datum zadání: 08.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2014
Datum a čas obhajoby: 26.01.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2015
Oponenti: Mgr. Martin Böhm, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem bakalářské práce je, v návaznosti na projekt, navrhnout, implementovat a porovnat heuristiky pro řešení problému nalezení maximální procházky v ohodnoceném grafu s danými omezujícími podmínkami. Grafový model je navržen tak, aby odpovídal jedné variantě orientačního běhu (SMIK). Hlavní obtíží v tomto případě je, že ohodnocení vrcholů jsou proměnlivá v čase.
Seznam odborné literatury
Williamson, Shmoys: The Design of Approximation Algorithms (2011)
odborné články z internetu a časopisů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK