Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev scintilačních materiálů
Název práce v češtině: Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev scintilačních materiálů
Název v anglickém jazyce: Physical properties of thin film scintillators
Klíčová slova: scintiátor|tenké vrstvy|luminiscence|epitaxe
Klíčová slova anglicky: scintilator|thin film|luminescence|epitaxy
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
OEM
1. Seznámit se s problematikou, prostudovat literaturu o optických, luminiscenčních a scintilačních vlastnostech materiálů
2. Detailně se seznámit s teoretickým popisem interakce vysokoenergetického záření s hmotou
3. Osvojit si experimentální a teoretické metody studia optických a luminiscenčních vlastností
4. Provést experimentální měření vybraných vzorků scintilátorů ve formě tenkých epitaxních vrstev, stanovit optické a luminiscenční vlastnosti
5. Analyzovat získaná data pomocí teoretických modelů, navrhnout interpretaci experimentálních výsledků
Seznam odborné literatury
1. M.A.Fox, Optical properties of solids, Oxford Univ.Press 2001
2. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
3. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
4. C. Ronda, ed., Luminiscence, from theory to applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2008
5. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
6. vybraný soubor původních prací z vědecké literatury
Předběžná náplň práce
Scintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření nebo částic (např. rentgenové nebo gama záření, rychlé elektrony, kosmické záření apod.) - tedy počínaje od velkých urychlovačů až po moderní lékařskou diagnostiku.

Náplní práce je studium optických a scintilačních vlastností tenkých vrstev vhodných oxidů (jako např. granátů a silikátů) dopovaných ionty vzácných zemin. Materiály ve formě epitaxních vrstev se připravují na pracovišti. Cílem je získat vysoce účinné scintilační vrstvy, zjistit korelace mezi složením vrstev, technologií přípravy, optickými, fotoluminiscenčními a scintilačními vlastnostmi studovaných vrstev. Výsledky studia mají též výrazný aplikační dopad.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK