Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv seskviterpenů na jaterní cytochromy P450
Název práce v češtině: Vliv seskviterpenů na jaterní cytochromy P450
Název v anglickém jazyce: The effect of sesquiterpenes on the hepatic cytochromes P450
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.09.2014
Datum zadání: 14.02.2017
Datum a čas obhajoby: 01.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: RNDr. Ladislava Schröterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
experimentální práce na KBV
Seznam odborné literatury
dle výsledků literární rešerše
Předběžná náplň práce
1. literární rešerše
2. zvládnutí potřebných metodik
3. sledování inhibičního vlivu vybraných seskviterpenů na aktivitu cytochromů P450 v mikrosomální frakci jaterního homogenátu
4. sledování modulačního účinku vybraných seskviterpenů na cytochromy P450 v primární kultuře hepatocytů
5. zpracování a vyhodnocení výsledků
6. sepsání DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK