Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití jazykových prostředků k definici ženy v Kanunu Lek Dukagjiniho
Název práce v češtině: Využití jazykových prostředků k definici ženy v Kanunu Lek Dukagjiniho
Název v anglickém jazyce: The Description of Woman via the Use of Linguistic Means in Leka Dukagjini´s Kanun
Klíčová slova: Kanun|jazykové prostředky|Leke Dukagjini|gegský dialekt|zvykové právo
Klíčová slova anglicky: Kanun|linguistic means|Leke Dukagjini|Gheg dialect|customary law
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Orkida Backus Borshi, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2014
Datum zadání: 18.09.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.10.2014
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Giovanna Nanci, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kanun Lek Dukagjiniho vznikl v severních částech dnešní Albánie, a to konkrétně ve vesnicích Pulat, Puka, Mirdita, Lura a Luma, dnes je oblast známá pod jednotným názvem Dukagjin/i. Je sepsán ghegštinou, což je majoritní severský dialekt jazyka albánského.
S ohledem na neexistující překlad zkoumaného textu v českém jazyce bude podstatnou součást práce tvořit překlad vybraných pasáží z Kanunu L. Dukagjiniho, které v původním textu zmiňují slovo „žena“ v jakékoli podobě. Samotné jádro zkoumání se zaměří na podrobný jazykový rozbor a jeho následný popis všech označení slova „žena“, a to zejména z lexikologického hlediska.
Seznam odborné literatury
Elsie, R. (2001). A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture. London: C. Hurst & Co. Publishers.
Kostallari, A. a kol. (1984). Fjalor i shqipes së sotme. Tirana: Akademia e shkencave.
Tarifa, F.Of Time, Honor and Memory: Oral Law in Albania. In: Oral Tradition, vol. 23, num.1 (2008), Eastern Michigan University, 2008.
Thomai, J. (2006): Leksikologjia e gjuhës shqipe. Tirana: Botimet Toena.
Thomai, J. (1981). Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe. Tirana: Akademia e shkencave.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK