Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamics of small bodies in the Solar System: from dust particles to asteroid
Název práce v češtině: Pohyb malých těles sluneční soustavy: od prachových částic k asteroidům
Název v anglickém jazyce: Dynamics of small bodies in the Solar System: from dust particles to asteroid
Klíčová slova: nebeská mechanika, malá tělesa sluneční soustavy, meteory
Klíčová slova anglicky: celestial mechanics, small bodies of the Solar System, meteors
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2014
Datum zadání: 18.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.09.2014
Datum a čas obhajoby: 03.11.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.10.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.11.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK