Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vlivu řídícího globálního modelu na simulaci RCM
Název práce v češtině: Analýza vlivu řídícího globálního modelu na simulaci RCM
Název v anglickém jazyce: Analysis of the influence of driving global climate model on RCM simulation
Klíčová slova: regionální klimatický model, globální klimatický model
Klíčová slova anglicky: regional climate model, global climate model
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
V rámci mezinárodní aktivity Euro-CORDEX jsou k dispozici výstupy regionálního modelu RCA4 řízené několika různými globálními modely. Úkolem bakalářské práce bude pro vybrané oblasti střední Evropy analyzovat rozdíly mezi jednotlivými RCM a GCM a porovnat modelové výstupy s pozorovanými hodnotami. Podrobnější plán práce bude vytvořen po konzultaci s vedoucí práce.
Seznam odborné literatury
Internetové stránky Euro-CORDEX http://www.euro-cordex.net/

Vautard, R. et al., 2013. The simulation of European heat waves from an ensemble of regional climate models within the EURO-CORDEX project Climate Dynamics, Springer-Verlag, 1-21

Kotlarski, S. et al., 2014: Regional climate modeling on European scales: a joint standard evaluation of the EURO-CORDEX RCM ensemble. Geosci. Model Dev., 7, 1297–1333

Další literatura de doporučení vedoucí práce.
Předběžná náplň práce
Matematické modelování klimatu je v současnosti hlavním prostředkem pro poznání dějů podílejících se na vytváření klimatu. Klimatické modelování je mezinárodně koordinováno, naše katedra byla a je zapojena do řady výzkumných projektů zaměřených na tuto problematiku. Regionální klimatické modely (RCM) představují užitečný nástroj pro studium procesů ovlivňujících podnebí v určité oblasti a pro tvorbu scénářů vývoje budoucího klimatu. Před jejich použitím ke konkrétnímu účelu je však třeba posoudit schopnost modelů vystihnout pozorované charakteristiky klimatu a odhadnout nejistoty spojené s modelovými výstupy. Přenos informace mezi řídícím modelem a vnořeným regionálním modelem a míra vlivu řídící simulace na regionální je jednou z aktuálních oblastí výzkumu. V případě zájmu lze po dohodě obdobné téma vypsat i jako diplomovou práci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Numerical models of climate system are currently the main instrument for studying climate. The modelling activities are internationally coordinated, our department has been involved in various research projects in this area. Regional climate models (RCMs) are useful instruments for studying processes influencing climate in a particular area, and for development of future climate change scenarios. Before the models are used for a specific purpose, it is necessary to evaluate their ability to simulate observed climate and assess uncertainties in model outputs. Transfer of information between driving global simulation and the regional model simulation is one of current research areas.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK