Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Využití klimatických družicových dat pro studium vlivu povětrnostní situace na vybrané meteorologické prvky
Název práce v češtině: Využití klimatických družicových dat pro studium vlivu povětrnostní situace na vybrané meteorologické prvky
Název v anglickém jazyce: Using of climate satellite data for study of weather circulation type influence on selected meteorological parameters
Klíčová slova: typizace povětrnostní situace, CM SAF, družicová data pro klimatologické účely
Klíčová slova anglicky: weather circulation type, CM SAF, satellite data for climatological purposes
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2019
Datum zadání: 15.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2019
Datum a čas obhajoby: 17.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2020
Oponenti: Mgr. Jan Šrámek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium typizací povětrnostních situací vhodných pro využití v Česku. Dále se seznámit s družicovými daty, které jsou vhodné pro charakteristiku povětrnostních situací, především s oblačnými a radiačními produkty tzv. CM SAFu. Studovat vazbu těchto parametrů na typu nebo skupině typů povětrnostních situací. Provést časoprostorové vyhodnocení rozložení vybraných meteorologických parametrů včetně dlouhodobých změn.
Seznam odborné literatury
Satellite-based trends of solar radiation and cloud parameters in Europe, Pfeifroth U. et al., Advances in Science and Research,2018
http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/typizace-povetrnostnich-situaci
cmsaf.eu

Dále podle konzultace s vedoucím.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK