Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Aktivita blesků v Česku v oblastech MSC
Název práce v češtině: Aktivita blesků v Česku v oblastech MSC
Název v anglickém jazyce: Lightning activity in the regions of MSC over Czechia
Klíčová slova: Mezosynoptický konvektivní systém, aktivita blesků, detekce blesků
Klíčová slova anglicky: Mesoscale convective system, lightning activity, lightning detection
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2019
Datum zadání: 18.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2019
Datum a čas obhajoby: 15.07.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.07.2020
Oponenti: RNDr. Michaela Valachová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámit se se strukturou MSC (Mesoscale Convective Systems, mezosynoptických konvenktivních systémů). Připravit rešerši dostupných poznatků o bleskové aktivitě v MSC. Na základě vybraných případů MSC studovat charakteristiky blesků s nimi spojených (jejich časový a prostorový vývoj, vazba na výskyt nebezpečných jevů). Ke studiu budou použita data systému LINET.
Seznam odborné literatury
Betz, H.D., Schumann, U., Laroche, P., 2009: Lightning: Principles, Instruments and Applications, Review of Modern Lightning Research, Springer.
Řezáčová, D., Novák, P., Kašpar, M., Setvák, M., 2007: Fyzika oblaků a srážek, Academia.
Rakov, V. A., Uman, M., A., 2003: Lightning: Physics and Effects, Cambridge University Press.

Dále podle pokynů vedoucího.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK