Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy navození imunologické tolerance při orgánových transplantacích
Název práce v češtině: Mechanismy navození imunologické tolerance při orgánových transplantacích
Název v anglickém jazyce: Mechanisms of immune tolerance induction in organ transplantations
Klíčová slova: imunologická tolerance,orgánové transplantace, rejekce,imunosuprese, imunomodulace
Klíčová slova anglicky: immune tolerance,organ transplantations, rejection, immunosuppression, immunomodulation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.09.2014
Datum zadání: 12.09.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: RNDr. Michaela Hájková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Mechanismy imunitní reakce proti transplantovanému štěpu
Imunologická tolerance centrální a periferní
Buňky a cytokiny účastnící se navození imunologické tolerance
Navození transplantační tolerance v experimentu
Klinické studie k indukci transplantační tolerance
Perspektivní cíle imunomodulace vedoucí k navození transplantační tolerance
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Mechanisms of immune reaction against transplanted graft
Central and peripheral immune tolerance
Cells and cytokines involved in immune tolerance induction
Experimental induction of transplant tolerance
Clinical studies of transplant tolerance induction
Perspective targets of immunomodulation leading to transplant tolerance induction
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK