Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Non-standard forms of the pronoun “you” in English
Název práce v češtině: Nestandardní formy zájmena „you“ v angličtině
Název v anglickém jazyce: Non-standard forms of the pronoun “you” in English
Klíčová slova: osobné zámena, druhá osoba, plurál, neštandartné formy, y'all, you lot, youse, you guys
Klíčová slova anglicky: personal pronouns, second person, plural, non-standard forms, y'all, you lot, youse, you guys
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2014
Datum zadání: 11.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2014
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:03.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalárska práca bude zameraná na používanie zámena druhej osoby „you“ v singulári a v pluráli a bude skúmať toto zámeno z diachronického a synchronického hľadiska. Zámeno „you“ v modernej angličtine odkazuje na jednu a alebo aj viac osôb vždy prítomnosti hovorcu. V minulosti, v starej a v strednej angličtine, sa používali dva samostatné tvary pre singulár a plurál, ale v modernej spisovnej angličtine už toto rozlíšenie zaniklo a „you“, ktoré pôvodne označovalo len druhú osobu množného čísla, sa používa pre jednotné a taktiež aj množné číslo. Práve tento nedostatok rozlíšenia môže byť potenciálnym zdrojom dvojznačnosti ohľadom počtu ľudí, na ktorých sa hovorca výroku obracia. Otázku „Would you like to go out?“ je možné adresovať tak jednej ako aj viacerým osobám. Niektoré dialekty angličtiny využívajú na špecifikáciu zámena (singulár alebo plurál) hovorové výrazy ako napríklad „you guys“ na severe Spojených štátov a „you-all“ na juhu. Naopak vo Veľkej Británii sa používa „you-lot“ a v Írsku „youse“. Popri hlavných dialektoch, taktiež aj menšie jazykové komunity majú svoje vlastné varianty zámena druhej osoby množného čísla, ako napríklad „you-uns/yinz“ v okolí Pittsburgu. Vo všetkých uvedených prípadoch zostáva zámeno druhej osoby jednotného čísla v rovnakom tvare a práve „you“ odkazujúce na dve alebo viac osôb nadobúda alternatívne formy a množné číslo je indikované pomocou lexikálnych prípon alebo sufixov. Tieto neštandardné formy zámena „you“ sú viac používané v ústnej ako v písomnej forme. Bakalárska práca sa taktiež bude zaoberať vývojom zámena „you“ od starej angličtiny, cez strednú angličtiny až k modernej angličtine, s dôrazom na skutočnosť, kedy boli využívané dva tvary zámena druhej osoby a kedy sa zlúčili do jednej formy. Okrem toho sa bakalárska práca zameria na dialekty angličtiny a ich riešenie tejto problematiky. Na záver zostáva zistiť, či tieto neštandardné formy budú mať potenciál stať sa spisovnými formami. Metodologicky bude práca založená na získaní 25 príkladoch zámena „you-all“, 25 príkladoch zámena „you guys“ z Korpusu modernej americkej angličtiny (COCA), ďalej 25 príkladoch zámena „youse“ z Korpusu írskej angličtiny (CIE) a 25 príkladov zámena „you lot“ získaných pomocou Britského národného korpusu (BNC).
Seznam odborné literatury
Bauer, L. An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh: University Press, 2002.

Biber, D. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman, 1999.

Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 2004.

Gramley, S. and K. M. Patzold. A Survey of Modern English. London: Routledge, 1992.

Hills, E. C. ‘The plural forms of you’, American Speech 2: 1926/7.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press. 2002

Quirk et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman: Harlow, 1985.

Upton, C. et al. An Atlas of English Dialects. Oxford: University Press, 1996.

Upton, C. et al. Survey of English Dialects: Dictionary and Grammar. London: Routledge, 1994.

Wales, K. Personal Pronouns in Present-day English. Cambridge: University Press, 1996.

Wales, K. "Second person pronouns in contemporary English: The end of a story or just the beginning?" Franco-British Studies 33: 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK