Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Dopady programu Rok jinak na vztah jeho absolventů k organizacím občanského sektoru
Název práce v češtině: Dopady programu Rok jinak na vztah jeho absolventů k organizacím občanského sektoru
Název v anglickém jazyce: Impacts of the program World of Difference on the relationship of its graduates to the organizations of the civil sector
Klíčová slova: neziskový sektor, občanský sektor, organizace občanského sektoru, motivace, Rok jinak
Klíčová slova anglicky: non-profit sector, civil sector, non-for-profit organizations, motivation, World of Difference
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2014
Datum zadání: 10.09.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Selma Benyovszky
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK