Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Závislost na vnějším prostředí, hraniční situace a strategie přežití – případová studie vybrané OOS v ČR
Název práce v češtině: Závislost na vnějším prostředí, hraniční situace a strategie přežití – případová studie vybrané OOS v ČR
Název v anglickém jazyce: Dependency on environment, border situation and strategies of survival - the case study of Czech NGO
Klíčová slova: Závislost, zdroje, prostředí, teorie závislost na zdrojích, hraniční situace, strategie přežití, organizace občanské společnosti
Klíčová slova anglicky: Dependence, resources, environment, resource dependence theory, border situation, strategies of survival, civil society organization
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2014
Datum zadání: 10.09.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK