Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích (srovnání v různých typech podniků)
Název práce v češtině: Řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích (srovnání v různých typech podniků)
Název v anglickém jazyce: Human resources management in nonprofit organizations (comparison of different types of organizations)
Klíčová slova: Neziskové organizace, neziskový sektor, lidské zdroje, personalistika, řízení organizace, personální procesy.
Klíčová slova anglicky: Non-profit organizations, non-profit sector, human resources, personnel management, organization management, personnel processes.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2014
Datum zadání: 10.09.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Dana Moree, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK