Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Občanská participace v MČ Praha 10 – pohledem klíčových aktérů
Název práce v češtině: Občanská participace v MČ Praha 10 – pohledem klíčových aktérů
Název v anglickém jazyce: Civic participation in Prague 10 city district – perspectives of key stakeholders
Klíčová slova: občanská participace, veřejný prostor, Praha 10, klíčoví aktéři
Klíčová slova anglicky: civic participation, public space, Prague 10, stakeholders
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Moree, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2014
Datum zadání: 10.09.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK