Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vědomé učednictví a cesta k němu
Název práce v češtině: Vědomé učednictví a cesta k němu
Název v anglickém jazyce: Intentional discipleship and the way towards it
Klíčová slova: vědomé učednictví, konverze, evangelizace, katechumenát
Klíčová slova anglicky: intentional discipleship, conversion, evangelisation, RCIA
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2014
Datum zadání: 09.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.09.2014
Datum a čas obhajoby: 30.01.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2015
Oponenti: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uvést pojmy konverze a vědomé učednictví a objasnit je na základě
církevních dokumentů a spirituální teologie.
Charaterizovat fáze konverze, které předcházejí vědomému učednictví.
Nastínit vhodný pastorační přístup, vycházející z konkrétních fází
konverze, během katechumenátu.
Seznam odborné literatury
FRANTIŠEK: Evangelii Gaudium
JAN PAVEL II.: Novo Millenio Ineunte
JAN PAVEL II.: Redemptoris Missio
PAVEL IV.: Evangelii Nuntiandi
DE FIORES Stefano, GOFFI Tullo: Slovník spirituality, Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 1999
CUSKELLY E.J.: Současná spiritualita, Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 1994
HANUŠ Jiří, NOBLE Ivana (ed.): Konverze a konvertité, Brno: Centrum pro
studium demokracie a kultury, 2009
WEDDELL Sherry A.: Forming Intentional Disciples, Huntington: Our Sunday
Visitor, 2012
COLLINS Pat: Basic Evangelisation, Dublin: The Columba Press, 2010
Předběžná náplň práce
1. Pojem konverze a pojem konverze k vědomému učednictví
2. Cesta k vědomému učednictví přes pět fází konverze
3. Pastorační přístup respektující fázi konverze u konkrétního katechumena
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. The term coversion and the term intentional discipleship
2. The way towards intentional discipleship through five thresholds of
conversion
3. The pastoral approach respecting the threshold of conversion in the
life of a specific catechumen
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK