Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trenér dětských sportovních přípravek a soukromé podnikání
Název práce v češtině: Trenér dětských sportovních přípravek a soukromé podnikání
Název v anglickém jazyce: Coach children´s sports and entrepreneurship
Klíčová slova: trenér ve sportovních přípravkách, dětské sportovní přípravky, soukromé podnikání
Klíčová slova anglicky: coach in sports club, children's sports, private commerce business
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Řešitel: Bc. Šárka Pinďáková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.09.2014
Datum zadání: 08.09.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 08:45
Místo konání obhajoby: UD 1 - 2, D128
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: Mgr. Jan Feher
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je představit nároky na trenéra dětských sportovních přípravek, charakterizovat funkci dětských sportovních přípravek s ohledem na osobnostní rozvoj dětí předškolního a mladšího školního věku a pohlédnout na realizaci dětských sportovních přípravek jako na soukromé podnikání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of this paper is to present demands to coach children's sports group, characterize the function of children´s sports with regard to the personal development of children of preschool and school age, and to look at the implementation of children's sports as a private business.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK