Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proteinurie a její vztah k přežívání transplantovaných ledvin u dětí
Název práce v češtině: Proteinurie a její vztah k přežívání transplantovaných ledvin u dětí
Název v anglickém jazyce: Association between proteinuria and graft survival in children after renal tran s plantation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pediatrická klinika (13-350)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2014
Datum zadání: 08.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.09.2014
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.03.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:09.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Oponenti: prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
  doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK