Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Apologetika křesťanství Teilharda de Chardin
Název práce v češtině: Apologetika křesťanství Teilharda de Chardin
Název v anglickém jazyce: Teilhard de Chardin‘s apologetics of Christianity
Klíčová slova: apologetika, fundamentální teologie, kosmický Kristus, bod Omega
Klíčová slova anglicky: apologetics, fundamental theology, cosmic Christ, Omega point
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2014
Datum zadání: 08.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.09.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Podrobně prostudujte knihu O’COLLINS Gerald, Rethinking Fundamental Theology a následně představte apologetiku, jak ji chápal TEILHARD DE CHARDIN. Následně vyřešte otázku, zda je O’COLLINSOVA publikace vhodným rámcem pro Vás záměr (viz předběžná náplň práce).
Seznam odborné literatury
GIBELLINI Rosino: Teologické směry 20. století, Kostelní Vydří: Karemelitánské nakladatelství, 2011.
O’COLLINS Gerald: Rethinking Fundamental Theology, New York: Oxford University Press, 2011.
WALDENFELS Hans: Kontextová fundamentální teologie, Praha: Vyšehrad, 2000.
RAHNER Karl: Základy křesťanské víry, Svitavy: Trinitas, 2004.
MARTELET Gustave: Teilhard De Chardin, prorok Krista vždy většího, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012.
RIDEAU Emile: Myšlení Teilharda de Chardin, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2001.
HÉRONNIÈRE Edith: Teilhard de Chardin – Mystika přerodu, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009.
GÖRRESOVÁ Ida Friederike: Syn země: Člověk Teilhard de Chardin, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 1998.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Appearance of Man, New York: Harper and Brothers, 1959.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Appearance of Man, New York: Harper and Row, 1965.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Vision of the Past, New York: Harper and Row, 1966.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Divine Milieu, New York: Harper and Brothers, 1960.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Future of Man, New York: Image books, 1965.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Human Energy, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1969.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Activation of Energy, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Man’s Place in Nature, New York: Harper and Row, 1966.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Science and Christ, New York: Harper and Row, 1968.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Christianity and Evolution, New York: A Harvest Book, 1969.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Toward the Future, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Heart of the Matter, New York: A Harvest Book, 1969.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Hymn of the Universe, New York: Harper and Row, 1965.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Let me explain, New York: Harper and Row, 1973.
Předběžná náplň práce
Záměrem diplomové práce je uceleně charakterizovat apologetiku křesťanství Teilharda de Chardin, vysvětlit pojmy a uvést do kontextu termíny, které sám Teilhard používá, když apologetiku označuje jako dialektický proces zaměřený na ztotožnění kosmického Krista křesťanského zjevení s bodem Omega, ke kterému dospívá fenomenologickou projekcí. Práce si klade za cíl zasadit apologetiku Teilharda de Chardin do fundamentuálně teologického kontextu a kriticky ji zhodnotit ve světle nejnovějších poznatků a chápání současné fundamentální teologie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to provide comprehensive characteristics of Teilhard de Chardin‘s apologetics of Christianity, explain the terms and put in context the terminology, which Teilhard himself is using, when regarding apologetics as a dialectical process aimed at identifying the cosmic Christ of Christian revelation with Omega point arrived at by phenomenological extrapolation. The thesis objective is to situate Teilhard de Chardin’s apologetics into the context of fundamental theology and assess it in the light of the latest findings and understanding of contemporary fundamental theology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK