Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Comparison of the inflation prediction approaches: Monetary growth vs. Output gap analysis
Název práce v češtině: x
Název v anglickém jazyce: Comparison of the inflation prediction approaches: Monetary growth vs. Output gap analysis
Klíčová slova: inflácia, Bayesovské priemerovanie modelov, medzera výstupu, ponuka peňazí, modelová neistota
Klíčová slova anglicky: inflation, Bayesian Model Averaging, output gap, money supply, model uncertainty
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Roman Horváth, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.09.2014
Datum zadání: 05.09.2014
Datum a čas obhajoby: 29.10.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES FSV UK, Opletalova 26
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.10.2014
Oponenti: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis contributes to empirical studies of inflation determinants. The ultimate aim of this thesis is to show that the money supply has according to BMA analysis greater explaining power of inflation than currently used output gap.
Our main hypothesis is that monetary aggregates provide additional information useful in forecasting inflation.
The rigorous thesis extents the diploma thesis with the discussion about the endogeneity of the presented inflation model. Further on, we will discuss the usage of HP filter and compare it with other methods of filtering the data and how it will influence the model outcomes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK