Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Effectiveness of Unconventional Monetary Policy Tools at the Zero Lower Bound: A DSGE Approach
Název práce v češtině: Efektivita nekonvenčních nástrojů měnové politiky v prostředí nulové dolní meze úrokových sazeb: DSGE přístup
Název v anglickém jazyce: The Effectiveness of Unconventional Monetary Policy Tools at the Zero Lower Bound: A DSGE Approach
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.09.2014
Datum zadání: 05.09.2014
Datum a čas obhajoby: 29.10.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES FSV UK, Opletalova 26
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.10.2014
Oponenti: Ing. Aleš Maršál, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK